Τμήμα οδικών μεταφορών


Η Global Maritime Agency Ltd προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες οδικών μεταφορών. Μέσω του εκτενούς δικτύου μας αναλαμβάνουμε την οδική μεταφορά πλήρη αλλά και τμηματικών φορτίων προς Ευρώπη και Τουρκία.

Οι Υπηρεσίες Οδικής Μεταφοράς περιλαμβάνουν:

  • Όλους τους τύπους φορτηγών
  • Όλους τους τύπους φορτίων
  • Ανταγωνιστικές τιμές
  • Ταχύτητα
  • Ασφάλεια
  • Αποτελεσματικότητα
  • Συνέπεια

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες.